×
 x 

Handlekurv er tom

Vi holder sommerstengt i uke 28-30.
Forespørsler og bestillinger vil bli ekspedert i uke 31/32.
Henvendelser vil bli sporadisk besvart.

Norwegian Colour Senter AS

punkter

Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Pb 5058 Majorstuen, 0301 Oslo

Nyhetsbrev

NCS Natural Colour System er det mest brukte system for fargebeskrivelse i Europa.

fargesirkel

 

Systemet ble Norsk Standard i 1984

 • The Natural Colour System®© er det eneste fargesystemet som beskriver farger visuelt nøyaktig slik vi ser dem.
 • Det er lett og logisk å forstå og det er enkelt å bruke!
 • Det finnes uendelig mange farger og alle kan bli identifisert og kodet innenfor NCS-systemet.
 • En NCS-kode forteller ingenting om hvordan man blander seg fram til fargen! 

 

Bruksområder

NCS Natural Colour System®© brukes til fargekommunikasjon over hele verden. Det skjer innenfor de fleste bransjer og på alle nivåer i fargevalgsprosessene, fra analyse og idé, til det ferdige kontrollerte produktet. Kort sagt kan NCS®© brukes i alle sammenhenger hvor farger skal vurderes hver for seg og i en sammenheng, og hvor valget av farger er viktig.

Pålitelige referansefarger som ikke endrer seg, gir troverdighet innen kommunikasjon rundt farger. Det gir industrien mulighet til å utvikle sine produkter etter stabile forutsetninger. Fargesetteren kan stole på at sluttresultatet kommer til å stemme overens med de farger som er valgt. God overensstemmelse mellom betegnelse og fargeprøve er en forutsetning for interpolering mellom prøvene samt for å bestemme fargene mellom de etablerte nivåene

 

Fargesirkelen

Gjøres et horisontalt tverrsnitt gjennom fargekroppen, får vi en sirkel der de fire kulørte elementærfargene gult, rødt, blått og grønt, er plassert ved hver sin kvartsirkel, som igjen er inndelt i 100 like trinn. Hver kvaertsirkel i sirkelen er delt inn i 10%-trinn, som hver representereren kulørtone. 

colourwheel front Kjøp fargehjulet her

Fargehjulet hjelper deg med å finne gode kombinasjoner, farge-likheter, komplementær-egenskaper og gir god hjelp til å forstå fargenes forhold til hverandre. Dette er et enkelt verktøy som viser primær, sekundær og tertiær farger i nærheten av hverandre.

 

NCS Fargetriangel

Fargetriangelet er et vertikalt snitt gjennom fargekroppens 10%-trinn og viser alle nyanser mellom hvithet (W), svarthet (S) og kulørthet (C). I triangelets venstre side finnes gråfargene fra hvitt (W) til svart (S), og i triangelets spiss finnes den maksimale kulørtheten (C). I figuren til høyre er kulørtonen Y90R. Farger i samme kulørtone kan ha ulik mengde av svarthet, hvithet og kulørthet – dette kaller vi en nyanse. I triangelet er nyansen 1050 markert dvs. en nyanse med 10% svarthet, 50% kulørthet og 40% hvithet

fargetriangel

Original NCS ATLAS 1950 for screen Kjøp NCS Colour ATLAS her

NCS Colour Atlas gir deg den optimale visuelle overikt over systemet. NCS Atlas har en side for hver kulørtone/farge i NCS-fargesirkelen. Atlaset viser fargesirkelen og 40 fargetriangler som gir god overikt og lar deg navigere raskt mellom de ulike fargeområdene.

 

NCS System in 3 Steps edited 

 

NCS  Elementærfarger

Natural Colur System er et logisk fargesystem som bygger på hvordan mennesker ser farge. Med NCS kan man beskrive alle tenkbare overflatefarger og gi dem en entydig NCS-kode. De seks rene fargene hvitt W, svart S, gult Y, rødt R, blått B og grønt G, er utgangspunktet for menneskets innebygde egenskap til å karakterisere farger. Disse seks fargene benevnes som elementærfarger i NCS-systemet. Alle overflatefarger kan beskrives entydig med NCS-koder ut i fra likhet med hvitt, svart, gult, rødt, blått eller grønt. NCS-kodene bygger på hvor mye en farge har av likhet til disse elementærfargene.

elementærfarger

NCS Fargekropp

I denne tredimensjonale modellen som kalles NCS Fargekropp kan alle tenkelige overflatefarger plasseres og gis en eksakt NCS-kode. For lettere å forstå de elementene som inngår i NCS-koden, deles fargekroppen opp i to to-dimensjonale modeller. Disse modellene kaller vi NCS Fargesirkel og NCS Fargetriangel 

fargekropp

NCS-koder

Kodene er basert på fargenes mer eller mindre slektskap til fire kulørte farger (gult, rødt, blått og grønt) og to ukulørte farger (svart og hvitt). Disse kalles elementærfarger. En NCS-kode kan være NCS S 1050-Y90R. 1050 er nyansen. Dvs. slektskapet til svrt, hvit og til den maksimale kuløren – i dette tilfelle er svartheten (s) 10% og kulørtheten (c) er 50%. Hvitheten (w) er den resterende % opptil 100%, i dette tilfelle 40% (100-10-50=40). Kulørtonen Y90R forteller at fargen er gul (Y) med 90% rødhet (R)

Rene grå farger mangler kulørtone og benevnes med en N (nøytral) etter nyansen, for eksempel NCS S 2500-N som er en farge med 25% svarthet (s) og ingen kulørthet (c). NCS S 0300-N er hvitt og etterfølges av S 0500-N, S 1000-N, S 1500-N, S 2000-N, osv. til NCS S 9000-N som er svart

Bokstaven S

S foran tallkoden betyr at vi snakker det gjeldende NCS-språket, nemlig Second Edition og at det er en Standardisert NCS-kode. NCS-koder uten S, er ustandardiserte dvs. at de ikke er blant de 2.050 kodene som er Norsk Standard.

Ustandardiserte NCS koder uten S:

Mange malingsprodusenter benytter ikke de standardiserte fargene og mikser istedenfor sine egne fargenyanser med pigmenter som deretter blir analysert i et laboratorium for å kodesettes med en eksakt NCS-kode - eks. NCS 1357-Y93R. Når dette er tilfelle tilhører fargene ikke i Second Edition-kolleksjonen – og S’en uteblir. Mange av fargene med og uten S i fargekoden kan være like, men for enkelte farger finnes store nyanseforskjeller. Om du ikke er obs kan du ende opp med en helt annen nyanse enn den du var på jakt etter

Tall- og bokstavkodene i NCS-systemet er satt sammen av to ledd: Det første leddet forteller om nyansen, om forholdet mellom hvithet, svarthet og kulørthet (fargestyrke). Det andre leddet beskriver hvilken elementærfarger det er snakk om. Vi tar det andre leddet først. Det består av bokstaver vi finner på fargesirkelen. Mellom elementærfargene har mellomfargene et prosenttall, f.eks. Y50R. Det vil si gult med 50% rødt. Nå har du knekket andre ledd i NCS-kodene!

Nå vet vi hvilken farge det er snakk om, men hvordan er nyansen? Det forteller de fire sifrene i første ledd i koden. Tenk deg at sort + hvitt + kulør = 100%. Først kommer to siffer for sortheten, deretter to for kulørtheten - resten opp til 100 utgjør hvitheten.

Når du bruker NCS-systemet, ser du også at det ofte står en S foran koden. Den står for Standard/Second Edition, en utvidelse av NCS-systemet til 1750 farger og at fargen er en del av de internasjonale og norske Standard fargene som alle har tilgang på.

 

Lær deg fargespråket

 • Elementærfarger er farger som NCS bygger på. Dette er de seks fargene vi oppfatter som rene.
 • Farge - beskriver hvor fargen hører hjemme på fargesirkelen. Men det forteller ikke om fargen er kraftig, lys eller mørk. Farge kan også betegnes som kulør.
 • Nyanse - forteller om en farge er ren og fargesterk eller om den er dempet med innhold av sorthet og/eller hvithet, fra knallfarge til lyst eller mørkt grålig. Nyansen sier ingenting om hvor fargen ligger på fargesirkelen.
 • Fargestyrke - beskriver hvor ren eller intens vi opplever fargen. Når fargestyrken dominerer, er fargene kraftige og intense, 
 • Hvithet - beskriver hvor hvitaktig fargen er, hvor mye kuløren er dempet eller mot det hvite. Når hvitheten dominerer, er fargene lyse og lette, 
 • Svarthet - beskriver hvor svartaktig fargen er, hvor mye kuløren er dempet mot det svarte. Når svartheten dominerer, er fargene dunkle og dype.
 • Ukulørte farger - er nyanser som mangler kulør, de tilhører skalaen av gråtoner mellom helt hvit og helt svart.

 

Les mer her om NCS systemforklaring

Vil du lære mer om fargesystemer og NCS-koder? - meld deg på kurs hos Norges FargeAkademi - klikk her

Har du fått med deg de 100 nye standardiserte NCS-kodene?

NCS BLOCK 100 UPGRADE

100 new NCS Standard Colours