×
 x 

Handlekurv er tom

Norwegian Colour Senter AS

punkter

Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Pb 5058 Majorstuen, 0301 Oslo

Nyhetsbrev

NCS®© Natural Colour System har gjennomgått mange endringer siden starten på 1600-tallet med forskningen til Forsius og Herings teorier på 1800-tallet, frem til opprettelsen av NCS-systemet på 1960-tallet. I 1995 ble systemet revidert fra Edition 1 til Edition 2, deretter ble det lagt til 200 nye farger i 2004, og i 2022 kom ytterligere 100 nye farger, totalt 2,050 standardiserte NCS-koder.

Forsius teori

 
I 1611 publiserte den finsk/svenske prest og astrolog, Aron Sigfred Forsius, utkastet til NCS i sin bok "Physica", hvor han fastslår: " blandt fargene finnes to hovedfarger, hvit og svart... de fire fornemme mellomfargene rødt, blått, grønt og gult.... og grått fra hvitt til svart... og de nærmer seg gradvis hvitt ved å bli blekere, eller til svart ved å bli mørkere..."Her kommer en forklaring på hva som har skjedd fra 1930-tallet frem til i dag:

Videreutvikling (1930-tallet)

På 1930-tallet ble den svenske fargeforskeren og fysiker Trygve Johansson interessert i den tyske 1800-talls fysiologen Ewald Herings teorier om farge og fargeoppfatning, hvor øyet oppfatter 4 grunnfarger.
Johanssons utvikling av Herings teorier er senere videreført av andre forskere.

1361975763 100
 

I regi av Stiftelsen Svenskt Färgcentrum, grunnlagt i 1964, ble NCS Natural Colour System®© utviklet av Anders Hård med ønske om en vitenskapelig verifisering og et permanent og generelt brukbart fargesystem med 1535 NCS-farger.
NCS Natural Colour®© System ble norsk standard i 1984 - NS-SS 1902:2004

NCS Natural Colour System®© bygger på hvordan mennesker SER farger!
- et fargebeskrivelse-system

Bak NCS-systemet ligger mer enn 20 års forskningsarbeid utført av psykologer, fysikere, arkitekter og designere. Mange mennesker har deltatt i prosessen, og mer enn 60.000 ulike fargebedømmelser er gjennomført.
Forskningen pågår stadig på nye områderEt nytt og forbedret fargesystem ble lansert i februar 1995!

Stikkord for endringene er

 • Giftige organiske pigmenter ble fjernet etter EUs miljøkrav
 • Økt presisjon - større sikkerhet i fargeangivelsen
 • Samordning med fargeindustrien
 • Større og tettere fargeutvalg - fra 1535 til 1750 farger (261 nye)
 • 46 farger fjernet og 1000 fargekoder endret
 • Høyere kvalitet - tre kvalitetsnivåer
 • Alle standardiserte NCS-koder (Edition 2) fikk bokstaven S foran (Standardisert/Second Edition)

Giftige pigmenter ble fjernet - pga EUs miljøkrav

Fargeangivelsen ble mer presis og sikker. Systemet ble bedre tilpasset fargeindustrien.
Antall tilgjengelige farger økte fra 1535 til 1750, med 261 nye farger.
46 farger ble fjernet, og 1000 fargekoder ble endret for å forbedre kvaliteten.
Alle standardiserte NCS-koder (Edition 2) fikk bokstaven S foran for å markere at de var standardiserte.

Fjerning av giftige pigmenter var spesielt viktig for miljøet.
De gamle pigmentene med bly og kadium var skadelige både for miljø og for menneskene som jobbet med dem.
Med det nye systemet ble kun miljøvennlige pigmenter brukt, noe som løste konflikten mellom miljøhensyn og behovet for nøyaktige farger.

20190821 143208 2
 

Økt presisjon - større sikkerhet i fargeangivelsen
Nøyaktig fargebetegnelse og reproduksjon av fargene er avgjørende i alt fargesettingsarbeide uansett bransje og bruksområde.
Pålitelige referansefarger som ikke ikke forandrer seg øker troverdigheten i all fargekommunikasjon og gir industrien mulighet til å utvikle sin produksjon etter stabile forutsetninger.
Fargesetteren kan stole på at sluttresultatet kommer til å stemme med de nye farger som er valgt.
God overensstemmelse mellom betegnelse og fargeprøve er en forutsetning for interpolering mellom prøvene samt for å bestemme fargene mellom de etablerte nivåene

Samordning med fargeindustrien
NCS Edition 2 er nå enda mer presis. Visse farger har fått nye betegnelser og andre er blitt justert noe.
Nye tekniske toleranser er utarbeidet i samarbeid med industrien og skal ligge til grunn for fremtidige kvalitetsarbeider i tråd med ISO 9001

Flere farger - nye fargekart - høyere kvalitet
NCS Edition 2 inneholdt i 1995 totalt 1750 farger.
Av disse er 261 helt nye, og er innom områder hvor utvalget tidligere var begrenset.
Ett slikt område er lyse og kulørsvake farger (kulørthet 02 og 05), som er blitt komplettert innen alle kulørtoneområder
Omtrent 1000 av de gamle NCS-fargene ble justert noe for å tilsvare de nye nøyaktighetskravene.
Ca. 400 nyanser byttet kode (eks. NCS 0010-Y10R til NCS S 0510-Y10R) - enten på grunn av nøyaktighetskrav eller på grunn av overgangen til miljøgodkjente pigmenter.
46 farger i det gamle Edition 1 gikk ut, fordi de ikke kan produseres med de nye pigmentene

Glansgrad
Glansgrad Glansen på fargeprøvene i NCS Edition 2 ligger mellom glansgrad 15 og 20 - en nøyaktighet som savner motstykke blant europeiske fargekart (NCS Glossy har glansgrad ca 88).
Papirkvaliteten har forbedret seg, slik at de nye fargeprøvene er blitt tykkere og mer stabile enn de gamle

Nye Standardiserte fargeprøver med S - Second Edition 2
Nye Standardiserte fargeprøver med S - Second Edition 2 NCS Edition 2 kom på det norske marked i februar 1995.
NCS®© fargeprøvesamlinger er kalitetsverktøy for profesjonelt fargearbeid. Den nye NCS-kvaliteten med miljøgodkjente pigmenter og kontrollert nøyaktighetsnivå medfører at gamle og nye NCS-prøver ikke er helt like.
Det er altså viktig at alle som bruker NCS-koder, bruker Edition 2. 

For å skille ut prøvene i Edition 2 ble det innført en S foran NCS-koden (S som i Standardisert og Second Edition/Edition 2).
Denne S'en markerer at det handler om den nye utgaven og skal alltid benyttes når man henviser til Edition 2.
Det er ikke NCS-kodesystemet som er forandret - bare fargeprøvene! - Dersom man benytter en gammel farge (fra før februar 1995) og setter en S foran, vil resultatet i de fleste tilfeller bli svært galt.
Konverteringsliste fra Edition 1 til Edition 2 - kan kjøpes her

Ustandardiserte NCS-koder - produsentenes NCS-koder
Ustandardiserte NCS-koder - produsentenes NCS-koder På markedet og blant produsenters fargekart finner vi ofte Ustandardiserte NCS-koder.
En farge skal ikke ha bokstaven S dersom den ikke er blant de nå 2050 standardiserte NCS-kodene.
Alle produsenter som fremstiller og blander pigmenter kan i et laboratorium ananlysere sin framstilte farge med en helt EKSAKT NCS-kode.
En typisk ustandardisert NCS-kode kan være NCS 2601-G35Y (uten S), mens en Standardisert kode har bokstaven S foran tallene og som oftest har hele fem/ti-tall eks. NCS S 2005-G30Y (finnes noen unntak - gjelder første ledd -nyanse)200 nye Standardiserte NCS-farger  i 2004
Etter langvarig påtrykk fra markedet introduserte NCS Natural Colour System®© 200 stk. nye farger i NCS-systemet i 2004.
Profesjonelle fargedesignere innen arkitektur, interiør, tekstil og industridesign fikk dermed oppfylt sitt ønske om tilgang til flere lyse farger.
Det ble i alt 1.950 stk. Standardiserte NCS-farger i Edition 2 (Second Edition) i 2004.

Tettere fargeutvalg blant lyse farger
Det menneskelige øyet er mer følsomt for fargeforandringer i det lyse området og små forskjeller oppleves ofte som store steg.
Et tettere fargeutvalg i nettopp dette lyse området muliggjør mer finstemte fargesammensetninger både innen eksteriør, interiør og design. Av de 200 nye standardfargene er 184 lyse farger.
De ligger på mellomtrinn i det øvre hjørnet av NCS Fargetriangel, med visuell svarthet mellom 05 og 20 og visuell kulørthet mellom 02 og 15 

Flere farger
De nye, lyse fargene er fordelt rundt hele NCS Fargesirkel.
De ligger tettest i det gulrøde (YR) området, som er det mest brukte fargeområdet innen arkitektur og design.
I det blågrønne (BG) området er det lagt til 16 nye farger, som fyller ut fargetrianglene for kulørtonene B40G og B60G.
Systemet ble utvidet fra 1750 farger til 1950 standardiserte farger.
Last ned de 1950 standardiserte NCS-kodene nederst på siden

Bra balanse og større muligheter
De nye, lyse fargene har en god balanse mellom svarthet og kulørthet.
Som profesjonell fargedesigner får du større mulighet til å jobbe med tonede skalaer og små sensible fargeforskjeller.
Du kan være mer eksakt i din fargesetting og virkelig jobbe med de fargene du ønsker.
Fargene er også sjekket ut i forhold til produksjonsmuligheter. Ingen har bruk for farger som ligger så nær hverandre at de ikke kan gjenskapes ved normale produksjonsmåter i bransjen.
På denne bakgrunn har NCS, gjennom NCS Quality Management, sikret de nye fargenes kvalitet og funksjonalitet

Nytt trendy design
I sammenheng med lanseringen av de 200 nye fargene har NCS produkter fått et nytt trendy design og de nye fargene er integrert i alle verktøy.
De fleste produktene har fått en forbedret funksjon etter de synspunkter og ønsker som vi har fått fra brukere.
Fargesamlingene er i dag mer komplette og brukervennlige enn noensinne.

   Nytt design på alle verktøy og fargesamlinger
 
 

 
100 nye Standardiserte NCS-farger i 2022
Etter langvarig påtrykk fra markedet introduserte NCS Natural Colour System®© 100 stk. nye farger i NCS-systemet i 2022. 
De 100 nye fargene er et resultat av en felles innsats mellom NCS Colour og det globale fellesskap av fargeeksperter for å forbedre NCS-systemet ytterligere.
Det er nå i alt 2.050 stk. Standardiserte NCS-farger i Edition 2 (Second Edition).
De nye fargene har lav kulørthet (fargestyrke) med fokus på nyanser mellom gult og rødt.
To helt nye nyanser er lagt til, NCS S 0601- og NCS S 1001-, ofte omtalt som off-white.

Nytt design og oppdaterte produkter
I forbindelse med tilføring av 100 nye farger, er de mest populære designverktøyene som inneholder fargeprøver komplette med 2.050 Standardiserte NCS-farger.
Dette inkluderer produktene NCS Index, NCS Color Atlas, NCS Color Block, NCS Color Album & NCS Color Box.
Oppdateringene er laget for å forbedre brukervennlighet, holdbarhet og miljømessig bærekraft på verktøyene.
Designoppdateringer inkluderer fjerning av plast fra produkt og emballasje, samt oppdatering av materialene til emballasje/oppbevaringsdekslene. 

Resultater fra undersøkelser og brukertester
 • Reduserer tiden for å finne en farge/nyanse med 20 %. Studier gjort i fargehandel og med kreative fagfolk innen design. 
 • Gul-rødt område av fargesirkelen inkluderer beige og brunt (som en nyanse av oransje) og rosa (nyanse av rødt). Disse nyansene er ekstremt viktige og populære innen interiørdesign.
 • Lite kulørte farger (C=02) er de mest brukte fargene i NCS bortsett fra de nøytrale (N). Flere alternativer på dette området ble etterspurt av både design-, interiørmiljøet og malingsindustrien.
 • Hvitaktige fargenyanser er ekstremt viktige nyanser for maling. Selv om det finnes utallige hvitaktige nyanser på markedet, har de fleste av dem mellom 05 til 10% svarthet og 00 til 02% i kulørthet (fargestyrke). Av denne grunn legger vi til to nye nyanser i dette rommet, 0601- og 1001-, som tilsvarer de mest solgte hvitaktige nyansene.
100 new NCS Standard Colours