×
 x 

Handlekurv er tom

Norwegian Colour Senter AS

punkter

Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Pb 5058 Majorstuen, 0301 Oslo

NCS Lyshetstabell

NCS Lightness Table inneholder refleksjonsfaktor og lyshetsverdi for NCS-koder, og er en viktig faktor ved kontrastbedømming /universell utforming
1.168,75 kr
935,00 kr
Beskrivelse

NCS har løsningen og verktøyene til beregning av luminanskontrast!

Det er velkjent at lyshet og luminanskontrast er medvirkende faktorer ved oppfattelse av form og mønster, og er en viktig faktor ved kontrast- og fargebedømming /universell utforming.

Luminanskontrast blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk - se her og TEK 17. I formelen for beregning av luminanskontrast inngår refleksjonsfaktor (LRV- Light Reflectance Value).

NCS Lyshetstabell (Lightness table) inneholder refleksjonsfaktoren - i tabellen benevnt som ljusreflektansfaktor (Y') og NCS lyshetstallet (v) på alle de 2050 standardiserte NCS-fargene (alt. til Luminansmåler).

Lyshetstabellen leveres som pdf.fil - engelsk, tysk, fransk og svensk språkutgave.

  • v = lyshetstallet - angir kontrast på en skala mellom 0 og 1. I gråskalaen har fargen svart v = 0,0 og hvit har v = 1,0
  • Y' = lysrefleksjonsfaktor (refleksjonsfaktor/LRV) - angis i % for hvor mye lys som reflekteres fra en farget overflate (lysstyrke pr kvm.)


NB! det tilkommer ikke porto på faktura for sending av den digitale filen.

 

Eksempel på utregning av luminanskontrast

 

Andre produkter/verktøy for å finne refleksjonsfaktor:

NCS Lyshetsmåler
 (lightness meter) er en manuell lyshetsmåler som kan benyttes i de tilfeller man ikke har NCS-koden (tekstil, mønster, annet..) - les mer om Lyshetsmåler her

NCS ColourScan 2.0 fargemåler - les mer om ColourScan her

NCS Colourpin fargemåler - les mer om Colourpin her