×
 x 

Handlekurv er tom

Norwegian Colour Senter AS

punkter

Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Pb 5058 Majorstuen, 0301 Oslo

Nyhetsbrev

NCS Lyshetsmåler

Manuelt verktøy for bedømming av overflates refleksjonsfaktor og lyshet som er en viktig faktor ved kontrastbedømming /universell utforming og utregning av luminanskontrast
857,50 kr
686,00 kr
Beskrivelse

NCS har løsningen og verktøyene til beregning av luminanskontrast!

Det er velkjent at lyshet og luminanskontrast er medvirkende faktorer ved oppfattelse av form og mønster, og er en viktig faktor ved kontrast- og fargebedømming /universell utforming.

Luminanskontrast blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk - se her og TEK17. I formelen for beregning av luminanskontrast inngår refleksjonsfaktor, LRV (Light Reflectance Value).

NCS Lyshetsmåler er et manuellt verktøy og definerer refleksjonsfaktoren (benevnt som Y') og lyshetstallet (v) ved å visuelt sammenligne prøvene opp mot en en sort-hvit gråskala. Lyshetsmåleren består av 18 stk. NCS små originale fargeprøver fra gråskalaen, som gjør det visuelt enklt å bedømme en overflates lyshet (alt. til Luminansmåler). Lyshetsmåleren er laget av papp materiale.

Format 950x440 mm.

Fargeprøvene er angitt med lyshetstall (v), refleksjonsfaktor LRV (Y') og NCS-kode.

  • v = lyshetstallet - angir kontrast på en skala mellom 0 og 1. I gråskalaen har fargen svart v = 0,0 og hvit har v = 1,0
  • Y' = lysrefleksfaktor (refleksjonsjonsfaktor/LRV) - angis i % for hvor mye lys som reflekteres fra en farget overflate (lysstyrken fra en flate pr kvm)

 

Eksempel på utregning av luminanskontrast ved bruk av opplysninger fra NCS Lyshetstabell eller NCS Lyshetsmåler

 

Andre produkter/verktøy for å finne refleksjonsfaktor:

NCS Lyshetstabell 
(Lightness table) inneholder også refleksjonsfaktorene for alle de 1950 standardiserte NCS-kodene. Denne tilbys malerbransjen og relaterte fagområder - les mer om Lyshetstabell her

NCS ColourScan 2.0 fargemåler - les mer om ColourScan her

NCS Colourpin fargemåler - les mer om Colourpin her

 

 

Bestillingsbetingelser