×
 x 

Handlekurv er tom

Vi holder sommerstengt i uke 28-30.
Forespørsler og bestillinger vil bli ekspedert i uke 31/32.
Henvendelser vil bli sporadisk besvart.

Norwegian Colour Senter AS

punkter

Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Pb 5058 Majorstuen, 0301 Oslo

Nyhetsbrev

fargekurs elevøvelser edited

Vi har mange lærerike og nyttige elev øvelser i moderne fargeundervisning som er relevante for en bred gruppe brukere av farger, både på kreative og vitenskapelige nivåer.


I moderne fargeundervisning legges det vekt på å engasjere elevene på en interaktiv og praktisk måte for å fremme deres forståelse og mestring av fargeprinsipper og -teknikker. Elev-øvelser spiller en avgjørende rolle i denne tilnærmingen ved å gi studentene hands-on erfaring og muligheter til å eksperimentere med farger på en kreativ måte. 

Praktiske Oppgaver
Elev-øvelser fokuserer på praktiske oppgaver som lar elevene eksperimentere direkte med farger. Dette kan inkludere blanding av fargeprøver, opprettelse av fargepaletter, utforskning av fargekontraster og utførelse av fargeprosjekter.

Kreativ Frihet
Moderne fargeundervisning oppmuntrer til kreativ frihet ved å gi elevene mulighet til å utforske sine egne ideer og uttrykk gjennom farger. Dette kan omfatte å opprette egne fargepaletter basert på personlig inspirasjon eller interesseområder.

 
Bruk av Teknologi
Teknologi spiller en stadig viktigere rolle i moderne fargeundervisning. Elev-øvelser kan omfatte bruk av digitale verktøy og applikasjoner for å utforske farger på virtuelle plattformer, simulere ulike lysforhold og utforske fargevalg i ulike miljøer.

 
Kollaborativ Læring
Samhandling og kollaborativ læring er sentrale elementer i moderne fargeundervisning. Elev-øvelser kan organiseres som gruppeprosjekter der studenter arbeider sammen for å løse fargeutfordringer, dele ideer og gi tilbakemelding til hverandre.

 
Utforske Fargepsykologi
Elev-øvelser kan også innebære utforskning av fargepsykologi og hvordan ulike farger påvirker stemninger, oppfatninger og atferd. Dette gir studentene et dypere innblikk i kraften og betydningen av farger i ulike sammenhenger.

 
Fordeler med Elev-Øvelser
  • Øker engasjementet og motivasjonen til studentene.
  • Fremmer praktisk ferdighetsutvikling og fargeforståelse.
  • Stimulerer kreativ tenkning og utforskning av nye ideer.
  • Gir mulighet for personlig vekst og uttrykk gjennom farger.
  • Forbereder studentene på å anvende fargeprinsippene i sine fremtidige karrierer innen design, kunst, arkitektur og andre relaterte felt.

Alle våre øvelser/oppgaver er pedagogisk oppbygget og av høy kvalitet. 

Øvelsene er også et uunnværlig hjelpemiddel i moderne fargeundervisning ved videregående skole, fagskoler, yrkesskoler, universitets- og høyskolenivå. Fargeprøver og oppgaveark med instruksjoner er inkludert.
Vi har en stor brukergruppe av disse øvelsene innen alle former for fargelære. Vi bruker også disse øvelsene ved mange av våre egne kurs og undervisning om fargelære.

Meld deg på kurset: Farger i skolen her 

Studiemateriellet har blitt produsert for å være brukervennlig og relevant for en stor gruppe ulike brukere av farger - uansett om det er en student eller på et profesjonelt nivå. Fargeøvelsene passer både på kreative og vitenskapelige nivåer.

 

6.3.kurs edited     klasserom edited     

 

Alle elev-øvelser

Komplett kurs og undervisningsplan

 

ELEV-øvelsene i moderne fargeundervisning gjør det mulig å jobbe med ekte fargeprøver. I en nøye planlagt rekkefølge av intresante prosesser, trener studiematerialet øyet til å kjenne igjen likheter og forskjeller blant farger. Dette utvikler de nødvendige kunnskapene som behøves for å systematisk sortere, beskrive og kommunisere egenskaper hos farger med hjelp av ord og symboler - øyet blir "sorteringsmaskinen". Poenget er å observere fargene og kunne beskrive hva man ser. 

DEMO-øvelsene har fargeprøver i større format enn de ordinære elev-øvelsene. Disse er beregnet for montering på plansje eller flanellkartong. Prøvene er tilpasset plansjestørrelse 50x70cm

 

 

Elev øvelser i moderne fargeundervisning er delt inn slik:

 

Step 1 

1.1 HUE edited8     

 

 1.2 edited     1.2 NUANCE edited   

 

1.3 edited 

 

Step 2

2.1 A edited     2.1 B edited     2.1 C edited

 

2.2 Y edited     2.2 R edited     2.2 B edited     2.2 G edited

 

2.3.1 edited5     2.3.2 edited3     2.3.3 edited1     2.3.4 edited1

 

Step 3

3.1 edited2

 

Step 4

4.1 A edited     4.1 B edited

 

4.2 C edited     4.2 W edited     4.2 B edited

 

Step 5

5.1 edited6   

 

 5.2 edited7     5.3.øvelse edited

 

Step 6

6.1 edited     HUE 6.1 edited     

 

6.2.W edited     6.2C edited     6.2 S edited     

 

6.3 farger i kvadrat     

 

 

Step 1: 

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Step 5:

Step 6: 

 

 

NCS komplett sett med 12 øvelser og 24 enkeltøvelser.

NCS Komplette elev-øvelser er en serie øvelser som skal gi studenter/eleven kunnskap om fargelære og hvordan NCS-systemet fungerer. Øvelsene er inndelt i 5 grupper - Fargeteori, Hvordan NCS fungerer del 1, Hvordan NCS fungerer del 2, Farger med likheter og relasjoner, Ulike kontraster.

NCS fargeøvelser undervisning

 

Målet med utdannelse i NCS-systemet er å oppnå en dypere forståelse for hvor viktig fargenes rolle er i ulike sammenhenger. Alle som bruker farge som et viktig verktøy i sitt arbeide eller i sine studier og forskning har behov for denne kunnskapen. Så hvis du f.eks er arkitekt eller designer og arbeider med innredning, produkt- og grafisk design, eller som frisør, blomsterdekoratør, maler, trykker eller kanskje innen nærings- eller legemiddelindustrien, har du stor nytte av å lære deg NCS-systemet.

NCS tilbyr utdannelse i NCS-systemet (Natural Colour System) og fargelære. Du kan delta på kurs og/eller benytte NCS Studiemateriell i egen undervisning.

Med NCS-systemet som bygger på hvordan vi ser farge, kan man fargebestemme ulike materialer og få ett brukervennlig språk for fargekommunikasjon i hele verden.

NCS- Natural Colour System er basert på en lang tradisjon av fargeforskning og stammer fra kunnskap om og forståelse for farge ut i fra ulike perpektiv. Den er kunnskapsbasert, ikke bare fra et forskningssynspunkt, men har også forankring i disipliner som kunst, filosofi og teknikk.