×
 x 

Handlekurv er tom

Vi holder sommerstengt i uke 28-30.
Forespørsler og bestillinger vil bli ekspedert i uke 31/32.
Henvendelser vil bli sporadisk besvart.

Norwegian Colour Senter AS

punkter

Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Pb 5058 Majorstuen, 0301 Oslo

Nyhetsbrev

Hva er luminanskontrast?

 Fargekontrast luminans ncs

Luminanskontrast refererer til forskjellen i lysstyrke mellom to separate områder i et bilde eller en visuell presentasjon. Den måler graden av lysstyrkeforskjell mellom disse områdene og er en viktig faktor for synlighet og lesbarhet, spesielt for personer med nedsatt syn eller fargeblindhet.
 
Luminanskontrasten kan beregnes ved å sammenligne luminansen (eller lysstyrken) til to farger eller områder. Luminans er et mål på hvor mye lys som reflekteres eller sendes ut fra en overflate, og det måles vanligvis i enheter som candela per kvadratmeter (cd/m²) eller i prosent.
 
For å oppnå god synlighet og lesbarhet og i omgivelser, er det viktig å sikre tilstrekkelig luminanskontrast mellom objekt og bakgrunn eller mellom ulike elementer.. Dette er spesielt viktig for å sikre at informasjon og omgivelder er tydelig for alle brukere, uavhengig av synsevne.
 
Standarder og retningslinjer, i Tek17 er og beskrevet i Norsk Standard NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk, angir minimunskrav til luminanskontrast for å sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt syn.
 

Hva er universell utforming?

Universell utforming, også kjent som inkluderende design eller tilgjengelighetsdesign, refererer til prinsippet om å utforme produkter, miljøer, tjenester og systemer slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig, uavhengig av deres alder, evne eller situasjon. Målet med universell utforming er å skape produkter og omgivelser som er like tilgjengelige, funksjonelle og brukervennlige for alle, uten behov for tilpasning eller spesiell tilrettelegging.

Kontraster

Krav til kontraster i bygg og utendørsområder er en viktig del av universell utforming, som tar sikte på å gjøre omgivelser tilgjengelige og brukervennlige for alle, uavhengig av fysiske eller kognitive evner.

Noen krav innen bygg
  • Gulv- og Trappemarkeringer: Gulv- og trappemarkeringer bør ha tydelige kontraster for å hjelpe personer med nedsatt syn å skille mellom ulike nivåer og hindre fallulykker. Dette kan oppnås ved å bruke kontrastfarger for kantmarkeringer eller trinnkanter.
  • Dører og Vinduer: Dører og vinduer bør ha kontrasterende farger i forhold til omgivelsene for å gjøre dem tydelige og lette å identifisere. Dette kan bidra til bedre orientering og navigasjon i bygningen.
  • Tekst og Skilting: Tekst og skilt bør ha tilstrekkelig kontrast med bakgrunnen for å sikre god lesbarhet, spesielt i dårlig belysning eller under dårlige værforhold. Dette er spesielt viktig for informasjon som er viktig for sikkerhet eller navigasjon.
 
Noen krav innen utendørsområder
  • Gangstier og Fortau: Kontrastkravene gjelder også for utendørsområder som gangstier og fortau. Markeringer langs gangstier og ved fotgjengeroverganger bør ha tydelige kontraster for å hjelpe med orientering og sikkerhet.
  • Trafikk- og Veimerking: Markeringer på veier og trafikkskilt bør ha tilstrekkelig kontrast for å være synlige for alle trafikanter, inkludert personer med nedsatt syn eller synshemninger.
  • Utendørs Skilting: Skilt og informasjonspaneler utendørs bør ha kontrastfarger for å sikre god synlighet og lesbarhet, spesielt under ulike lysforhold eller værforhold.

 

Vi har løsningen og verktøyene for beregningen av luminanskontrast slik kravene tilsier. Delta på 3 timers kurs om FARGEBRUK OG KRAV TIL KONTRASTER I BYGG OG UTEOMRÅDER

Fargekontrast ncs    Fargekontrast luminans ncs  

 

Refleksjonsfaktor,  TEK 17,  Universell utforming,  luminansmåling,  refleksjonsverdi,  lyshetstall,  LRV,  fargens evne til å reflektere ....?

Vi har løsningen og verktøyene til beregningen av luminanskontrast, slik kravene tilsier og slik den blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk
NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk består av to deler:
NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - del 2: Boliger


NCS Lyshetstabell_Lightness Table 
inneholder refleksjonsfaktoren LRV (Light Reflectance Value) for alle de 2.050 stk. standardiserte NCS fargene. Det er denne faktoren som inngår i formelen for beregning av luminanskontrast.
Ta gjerne kontakt med for mer informasjon.
Eksempel på utregning av luminanskontrast ved bruk av NCS Lyshetstabell (i eksempel er betegnelsen Y det samme som LRV).


For farger/materialer uten definert NCS-kode kan den omtrentlige refleksjonsfaktoren defineres med NCS Lyshetsmålereller NCS Atlas, enkle visuelle verktøy. Andre praktiske verktøy er digitale NCS Fargemålere som Colour Scan og Colourpin – disse oppgir nærmeste standardiserte NCS-kode, refleksjonsfaktor/LRV og en mengde annen informasjon som kan benyttes for utregning av luminans


Refleksjonsfaktorer/LRV finner man også for fargene i produktet NCS Exterior fargevifte, som viser 322 farger som egner seg godt utendørs.

Klikk videre på produkt-lenkene i teksten over, for å finne nærmere informasjon om verktøyene.

 
Eksempel-på-utregning

Les mer her

NB! Trykkfeil i Eksempel -det skal stå: "En flis har en NCS-kode S 7020-B …"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å lære mer om utregning av luminanskontrast, kan vi anbefale kursene:
KURS I FARGEBRUK OG KRAV TIL KONTRASTER I BYGG OG UTEOMRÅDER - BEREGNING AV LUMINANSKONTRAST - Universell Utforming AS - les mer her

Universell Utforming NCS logo med slagord 2

 

Kurset Fargerådgiver Interiør - Norges FargeAkademi - les mer her

1281082161 410