×
 x 

Handlekurv er tom

Norwegian Colour Senter AS

punkter

Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Pb 5058 Majorstuen, 0301 Oslo

NCS har løsningen og verktøyene for beregningen av luminanskontrast slik kravene tilsier. Delta på 3 timers kurs om FARGEBRUK OG KRAV TIL KONTRASTER I BYGG OG UTEOMRÅDER

Fargekontrast ncs  Fargekontrast luminans ncs  Lyshetsverktøy Luminanskontrast bilde

 

Refleksjonsfaktor,  TEK 17,  Universell utforming,  luminansmåling,  refleksjonsverdi,  lyshetstall,  LRV,  fargens evne til å reflektere ....?

NCS har løsningen og verktøyene til beregningen av luminanskontrast, slik kravene tilsier og slik den blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk
NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk består av to deler:
NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - del 2: Boliger


NCS Lyshetstabell
inneholder refleksjonsfaktoren LRV (Light Reflectance Value) (i NCS Lyshetstabellen benevnt som Lysreflektansfaktor Y) for alle de standardiserte NCS fargene. Det er denne faktoren som inngår i formelen for beregning av luminanskontrast. Lyshetstabellen tilbys malerbransjen og relaterte fagområder. Ta gjerne kontakt med for mer informasjon.
Eksempel på utregning av luminanskontrast ved bruk av NCS Lyshetstabell


For farger/materialer uten definert NCS-kode kan den omtrentlige refleksjonsfaktoren defineres med NCS Lyshetsmålereller NCS Atlas, enkle visuelle verktøy. Andre praktiske verktøy er digitale NCS Fargemålere som Colour Scan og Colourpin – disse oppgir nærmeste standardiserte NCS-kode, refleksjonsfaktor/LRV og en mengde annen informasjon som kan benyttes for utregning av luminans


Refleksjonsfaktorer/LRV finner man også for fargene i produktet NCS Exterior fargevifte, som viser 322 farger som egner seg godt utendørs.

Klikk videre på produkt-lenkene i teksten over, for å finne nærmere informasjon om verktøyene.

 
Eksempel-på-utregning

Les mer her

NB! Trykkfeil i Eksempel -det skal stå: "En flis har en NCS-kode S 7020-B …"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å lære mer om utregning av luminanskontrast, kan vi anbefale kursene:
KURS I FARGEBRUK OG KRAV TIL KONTRASTER I BYGG OG UTEOMRÅDER - BEREGNING AV LUMINANSKONTRAST - Universell Utforming AS - les mer her

Universell Utforming NCS logo med slagord 2

 

Kurset Fargerådgiver Interiør - Norges FargeAkademi - les mer her

1281082161 410